Katarína Varsiková

Vieme lietať?

Pravdaže… v snoch a v láske, a v joge.

Zostava s orlom, ktorá prepája tretiu čakru ohňa s čakrou lásky.  Oheň nás živí a hreje, je palivom našej tvorivosti, ale až keď ho pocítime v srdci, dostaneme sa domov, staneme sa bytosťami svetla a radosti. Orol má slobodu aj disciplínu, jeho živlom je vzduch a priestor, a tak nesie naše posolstvo do sveta.

Nadýchnime sa doplna, do otvorenej mysle, pocíťme radosť z čistého bytia, z lásky, ktorá sa násobí našou ochotou dať.

Garudasana. Matsyandrasana. Garuda mudra.

Radostný let. Joga.

O autorke Všetky Články

Katarina Varsikova

Príbehy. Ľudia. Joga. Prítomná chvíľa a vedomie, že všetko sa neustále mení.