Katarína Varsiková

Joga

Foto copyright Matúš Sekera. Jarný kvet v lese Bierbeek.

Tu je, čo o našej spoločnej joge napísala Martina. Je pre mňa veľký dar jogu zdieľať, všetkými zmyslami vnímať, čo sa to deje. Všetko sa deje neustále. Ďakujem, Mati. Za prítomnosť, aj za túto recenziu.

Pre viac informácií mi napíšte. Katarína

„Joga s Katkou je ako báseň. Plynulá, krásna a zapíše sa priamo do srdca. Nie je potrebné všetkému rozumieť, stačí dôverovať. A niekedy sa ani slová nedajú nájsť. Ľahkosť, s akou Katka skladá zostavy cítiť v samotnom prevedení. Je to yoga s dušou, nie len samotné precvičovanie asán. Je to rituál, ktorý sa každým ďalším postavením na podložku velebí. Je to ako uvedomenie si samotných zázrakov bytia. Prepojenie asán, mantier a mudier, ale i elementov, ročných období, energií a samotného bytia v míňajúcom sa prítomnom okamihu sa dokonale snúbia a vytvárajú celok, ktorý sa pod vedenou shavasanou pretaví do uvedomenia si nekonečnej lásky a vďaky. Vďaka Katke som sa priblížila k joge a meditácii celostne, hlboko, naplno. Či už osobne alebo online, napojenie sa je cítiť a zakaždým sa odovzdám do zázračného momentu, kedy slza na konci nahradí všetky slová. Ďakujem, za prepojenie osobnej a odbornej jogy, keď sa každý týždeň teším na novú zostavu prinášajúcu nové emócie a nové poznatky. Ako vedomostné, tak i tie neuchopiteľné, keď uvedomením si postupne spoznávam aj iné svety a vlastné vnútro hlbšie a plnšie. A aj to spolu môžeme zdieľať.

Ďakujem. Namasté. S láskou, Martina“

O autorke Všetky Články

Katarina Varsikova

Príbehy. Ľudia. Joga. Prítomná chvíľa a vedomie, že všetko sa neustále mení.